Tato webová stránka patří společnosti Vrána & partners, s.r.o.

Společnost Vrána & partners, s.r.o. se již nezabývá výkonem advokacie. Máte-li zájem o právní služby, můžete kontaktovat Mgr. Luďka Vránu na, lvrana@ksb.cz.

 

This website belongs to Vrána & partners, s.r.o.

Vrána & partners, s.r.o. is no longer engaged in the practice of law. If you are interested in legal services, you can contact Mgr. Luděk Vrána at at lvrana@ksb.cz